Tất cả bài viết

Thú cưng: Ấu trùng ruồi lính đen

Thú cưng: Ấu trùng ruồi lính đen

Các chất gây dị ứng phổ biến nhất trong chế độ ăn uống cho chó là: thịt bò, sữa, các sản phẩm từ thịt gà và lúa mì (Hensel và cộng sự 2015).Đối với hầu...

Thú cưng lấy côn trùng làm thức ăn? (P.2)

Thú cưng lấy côn trùng làm thức ăn? (P.2)

🦎🐦 Kể từ khi bắt đầu hoạt động, ngành côn trùng châu Âu đã góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường bằng cách sử dụng côn trùng làm thức ăn cho thú cưng, bò...

Thú cưng lấy côn trùng làm thức ăn? (P1)

Thú cưng lấy côn trùng làm thức ăn? (P1)

🐶 Thức ăn cho vật nuôi là thị trường chính của các nhà sản xuất côn trùng ở Châu Âu. Người ta ước tính rằng, vào giữa thập kỷ này, lĩnh vực này sẽ vẫn...